מו"מ והסכמים לוגיסטיים

אנו עוסקים בבדיקות מלאי, ספירות מלאי, הערכת ואבחון מלאים, והמלצות לארגון מלאי.

כמו כן חברתנו מובילה ספירות  במפעלים ובארגונים גדולים לספירות מלאים מורכבים במינימום זמן וללא הפרעה לעבודה השוטפת של הארגון.
הפעילות כוללת גם מתן המלצות נוספות על אופן ארגון המלאי, אחזקתו ותפעולו.

המלאים יכולים להיות בצורות ובתצורות שונות: חומרי גלם בצובר או נשפך וכן במוצרי ביניים ועד למוצרים הסופיים, חומרי העזר, אריזות וכדומה.