בדיקות ובקרת מלאי

אנו עוסקים בבדיקות מלאי, ספירות מלאי, הערכת ואבחון מלאים, והמלצות לארגון מלאי.

אנו מובילים תוכניות לספירות מלאי, וכן את הספירות מלאי עצמן, במפעלים ובארגונים גדולים לספירות מלאים מורכבים במינימום זמן וללא הפרעה לעבודה השוטפת של הארגון. ניתן דגש לסגירת כל נקודות התורפה שעלולות לשבש את נתוני הספירה הסופיים, לרבות תעודות שמוקלדות בדיעבד, טעויות מערכת ועוד.

הפעילות כוללת גם מתן המלצות נוספות על אופן ארגון המלאי, אחזקתו ותפעולו.

המלאים יכולים להיות בצורות ובתצורות שונות: חומרי גלם בצובר או נשפך וכן במוצרי ביניים ועד למוצרים הסופיים, חומרי העזר, אריזות וכדומה.

כמו כן, אנו מבצעים בקרות למלאי חירום של משרד הכלכלה, המוחזקים במפעלים שונים במסגרת מל"ח.

מלאים אלו יכולים להיות בתפזורת או בצורות אחרות, ונדרשת בקרה חודשית לכמויות ולתקינות המוצרים לרבות תוקף המוצרים, ומדיניות הרענון שלהם.